„FRENCH MEET22“

Prancūziškų automobilių gerbėjų susirinkimas

BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Taisyklės patvirtintos 2022-08-23 / Susirinkimo data: 2022-08-27

1.    ATSAKOMYBĖ

1.1. Kiekvienas susirinkimo „FRENCH MEET’22“ dalyvis susirinkimo metu yra atsakingas už savo ir kitų susirinkime dalyvaujančių asmenų sveikatą, saugumą, gyvybę. Susirinkimo dalyviai privalo gerbti savo, kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Pastebėjus bet kokį taisyklių pažeidimą dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriams.

1.2. Kiekvienas susirinkimo „FRENCH MEET’22“ dalyvis, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

1.3. Kiekvienas dalyvis sutinka ir neprieštarauja prireikus būti apieškomas prieš patenkant į susirinkimo zoną, siekiant patikrinti, ar dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į susirinkimo zoną.

1.4. Susirinkimo dalyvis sutinka, kad organizatorius susirinkimo metu filmuotų visoje teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį.

2.    Į SUSIRINKIMO zoną, nebus įleidžiami:

2.1. Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

2.2. Asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;

2.3. Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai, akivaizdžiai pažeidžia viešąją tvarką ir rimtį ir gali kelti grėsmę kitiems renginio dalyviams;

2.4. Mažamečiai asmenys be suaugusiojo palydos.

3.    SAUGUMAS

3.1. Susirinkimo dalyviai susirinkimo metu privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams.

3.2. Griežtai draudžiama gadinti susirinkimo zonoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą esančią įrangą.

3.3. Susirinkimo dalyviai privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir juos lydinčių poįstatyminių teisės aktų.

3.4. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti susirinkimo vietą, siekiant užtikrinti dalyvių saugumą; panaudoti visas būtinas priemones ginant kitų susirinkimo dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant susirinkime esančių daiktų saugumą.

3.5. Susirinkimo dalyviai įsipareigoja laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, būtinųjų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų ir pilnai atsako už šių teisės aktų (taisyklių) pažeidimus bei dėl šių pažeidimų kilusių pasekmių.

4.    SUSIRINKIMO PARAMA

4.1. Žmogui: 2 EUR

4.2. Dalyvavimas slalome/showoff'e: 5 EUR

5.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Organizatorius turi teisę keisti susirinkimo programą, be išankstinio perspėjimo.

5.2. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos Panevėžio „Peugeot“ klubo socialinio tinklo uždaroje grupėje, bei pasiekiamos vieša nuoroda, skelbiama susirinkimo naujienų sraute.

5.3. Asmenys, pažeidę šias taisykles, policijos pagalba bus nedelsiant pašalinti iš susirinkimo zonos.

Susikurkite interneto svetainę arba internetinę parduotuvę su „Mozello“.

Greitai, lengvai, be programavimo.

Pranešti apie piktnaudžiavimą Sužinoti daugiau